GOLF AKADEMIJA

  • 12 časova
  • golf set
  • osveženje
  • analiza swing-a

180 eur (individualna golf akademija)
100 eur po osobi (2 do 5 osoba)

*Nakon 12 časova, polaznici Golf akademije će moći da polažu za green card, koja omogućava igru na bilo kom svetskom golf terenu.