Golf klub Novi Sad ima za cilj popularizaciju golfa u Novom Sadu.

Svoj program obuka sprovodi na terenu Golf City.