021 530 003 office@golfcity.rs

POSTANI PARTNER

GOLF CITY – kao poslovna prilika

Golf predstavlja izvor sportskog i takmičarskog duha, rekreacije, ali i uspešnog biznisa.

Golf teren je stecište uspešnih poslovnih ljudi. Kako sama igra zahteva dosta vremena neprekinutog bilo čime osim zamaha štapom – golf teren je idealno mesto za druženje sa klijentima, potencijalnim kupcima i ljudima od uticaja.

U velikom biznisu vlada prećutno pravilo da je golf, između ostalog, igra u kojoj se plete mreža poslovnih veza i grade poslovni odnosi. Ukoliko ste van terena, ostajete i van igre.

 Korporativna okupljanja i Teambuilding aktivnosti na golf terenu ili vežbalištu su mnoge svetske kompanije uvrstile u svoje HR kalendare.

GOLF CITY – kao mesto sticanja korporativne prednosti

 Shvatanje golfera da golf umnogome liči na život i da je najvažnija vrsta takmičenja, ona sa samim sobom, apsolutno je primenljiva na kompanije koje se uključuju u ovaj sport.

Golf tereni su mesta ekskluzivne promocije za kompanije koje predstavljaju lidere u svojoj poslovnoj oblasti, odnosno kompanije sa definisanim korporativnim identitetom i prepoznatljivim imidžom.

Prisutnost kompanije na golf terenu, zbog specifičnosti igrača i posetilaca, predstavlja idealan preduslov unapređenja korporativne kulture, a ostvaruje se ulaskom kompanije u neki od oblika partnerskih odnosa sa Golf City Centrom.

Partnerski programi imaju svoje specifičnosti kojima se izdvajaju i bitno razlikuju u odnosu na klasične oblike korporativne promocije.

Partnerska aktivnost u golfu prenosi sportske, društvene, kulturne i moralne atribute ovog plemenitog sporta i na kompaniju – partnera, odnosno gradi imidž prestiža i poslovnog uspeha.

Partnerski programi u golfu predstavlju jedan od najefikasnijih oblika unapređenja korporativnog imidža.

PAKETI:

Partner “Golf City Centar”

• Putting course sa 9 polja nosi naziv Partnera Golf City Centra
• četiri personalizovane Zlatne članske kartice GK Novi Sad
• pločica na centralnoj informacionoj tabli
• reklamni pano na info tablama koje se nalaze na početku golf polja 1, 3, 5, 7 i 9
• pločice na specijalnim markerima na startnim pozicijama putting green-a 1, 3, 5, 7 i 9
• brendirana zastavica na “green”-u 1, 3, 5, 7 i 9
• billboard na centralnoj poziciji Putting Cours-a
(2x6m – 12m2)
• billboard na centralnoj poziciji Driving Range-a (2×6 – 12m2)
• brendiranje zaštitnih ograda 1, 3, 5, 7 i 9 na Driving Range-u
• brendiranje lodge pozicija 2, 4, 6 i 8 na Driving Range-u
• “Partners Corner”- mesto u Club House namenjeno za prezentaciju
• baner na sajtu Golf City Centra
• organizacija putting golf turnira sa nazivom Partnera Golf City Centra

“Golf Range” partner

• status Golf Range Partnera “Golf City Centra” Novi Sad
• dve personalizovane Zlatne članske kartice GK Novi Sad
• pločica na centralnoj informacionoj tabli
• billboard na centralnoj poziciji Driving Range-a (2x6m – 12m2)
• brendiranje zaštitnih ograda 2,4,6 i 8 na Driving Range-u
• “Partners Corner”- mesto u Club House namenjeno za prezentaciju
• brendiranje meta na Driving Range-u
• brendiranje lodge pozicija 2,4,6 i 8 na Driving Range-u
• baner na sajtu Golf City Centra

“Smart Golf” partner

• status Partnera Putting Coursa “Golf City Centra” Novi Sad
• dve personalizovane Zlatne članske kartice GK Novi Sad
• pločica na centralnoj informacionoj tabli
• billboard na centralnoj poziciji Putting Cours-a (2x6m – 12m2)
• reklamni pano na info tablama koje se nalaze na početku golf polja 2, 4, 6 i 8
• pločice na specijalnim markerima na startnim pozicijama putting green-a 2, 4, 6 i 8
• brendirana zastavica na “green”-u 2, 4, 6 i 8
• “Partners Corner” – mesto u Club House namenjeno za prezentaciju
• baner na sajtu Golf City Centra

Partner

• status Partnera “Golf City Centra” Novi Sad
• dve personalizovane Zlatne članske kartice GK Novi Sad
• pločica na centralnoj informacionoj tabli
• billboard na Putting Cours-a (2x6m – 12m2)
• “Partners Corner” – mesto u Club House namenjeno za prezentaciju
• baner na sajtu Golf City Centra

Partner Golf turnira

• Putting golf turnir nosi naziv Partnera
• klupski salon ili terasa u funkciji sastanka, prezentacije ili proslave
• prezentacija kompanije i proizvoda u Golf City Centru na dan održavanja turnira (reklamni baneri, POS materijal)
• prisustvo medija na dan održavanja turnira
• pozivanje i prezentovanje partnerskog turnira članovima i partnerima Golf City Centra
• organizacija završne ceremonije proglašenja pobednika i dodele nagrada
• ručak za sve učesnike
• pločica na centralnoj informacionoj tabli
• brendirane zastavice – Putting Course
• billboard – Putting Course (2x6m – 12m2)
• “Partners Corner” – mesto u Club House namenjeno za prezentaciju
• baner na sajtu Golf City Centra