021 530 003 office@golfcity.rs

Golfy Tour održan 23. oktobra 2018.

Golf Demo Dan Golfy Tour je napredni program koji ima za cilj da omogući građanima da se oprobaju u golfu i upoznaju sa osnovnim pravilima ovog sporta u više nivoa. Golf Demo Dan je čas sa instruktorom na kojem se savladaju osnovni termini u golfu, upoznaju kandidati...